<% Dim objNewMail,strNaam,strAdres,strPostcode,strPlaats,strEmail,strTelefoon,strFax,strBericht strNaam = Server.HtmlEncode(Request.form("naam")) strAdres = server.htmlEncode(Request.form("adres")) strPostcode = server.htmlEncode(Request.form("postcode")) strPlaats = server.htmlEncode(Request.form("plaats")) strEmail = server.htmlEncode(Request.form("email")) strTelefoon = server.htmlEncode(Request.form("telefoon")) strFax = server.htmlEncode(Request.form("fax")) strBericht = server.htmlEncode(Request.form("bericht")) Set objNewMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") objNewMail.From = "website@arthese.com" objNewMail.To = "info@arthese.com" strBody = "De volgende gegevens komen van de website van Arthese" & VBCRLF & VBCRLF strBody = strBody & "naam: " & strNaam & VBCRLF strBody = strBody & "adres: " & strAdres & VBCRLF strBody = strBody & "postcode: " & strPostcode & VBCRLF strBody = strBody & "woonplaats: " & strPlaats & VBCRLF strBody = strBody & "email: " & strEmail & VBCRLF strBody = strBody & "telefoon: " & strTelefoon & VBCRLF strBody = strBody & "fax: " & strFax & VBCRLF & VBCRLF strBody = strBody & "bericht: " & VBCRLF & strBericht & VBCRLF objNewMail.Subject = "Bericht van de website" objNewMail.Body = strBody objNewMail.Send Set objNewMail = Nothing %> Het volgende is verzonden naar info@arthese.com

<% Response.Write "" Response.Write "naam:           " & strNaam & "
" Response.Write "adres:           " & strAdres & "
" Response.Write "postcode:      " & strPostcode & "
" Response.Write "woonplaats:  " & strPlaats & "
" Response.Write "email:           " & strEmail & "
" Response.Write "telefoon:       " & strTelefoon & "
" Response.Write "fax:               " & strFax & "
" Response.Write "bericht:
" Response.Write strBericht & "
" %>

Hartelijk dank voor uw reactie!

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.